Hizmet Sözleşmesi

1.Sözleşmenin Kapsamı

 

1.1. ROKDijital, Lider Centrio A Blok Kat:9 Ofis:91 1593/1 Sokak Bayraklı/İZMİR Türkiye adresinde bulunan ROKDijital Yazılım Tasarım ve Reklam Hizmetleri Ltd.Şti.’dir. Müşteri ve ROKDijital arasında akdedilen işbu sözleşme, hizmet koşullarını ve tarafların yükümlülüklerini belirtmektedir.

 

1.2. ROKDijital ürünleri olan yazılım geliştirme, web tasarımı, bilişim, iletişim hizmetleri, internet ve yazılı-görsel medya reklamcılığı hizmetleri, müşteri ve ROKDijital arasındaki işbu yazılı sözleşmenin hükümlerine tabidir. Müşteri ve ROKDijital yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varmadıkça, işbu sözleşme geçerliliğini korumaktadır.

 

1.3. ROKDijital ürünleri, işbu sözleşmede toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır ve ROKDijital tarafından müşteriye ayrı yazılı bir sözleşme ile verilen hizmetleri kapsamayacaktır.

 

2.Sözleşme Koşulları

 

2.1. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle hizmet sözleşmesi ve şartlarının müşteri tarafından kabul ve onayı gerekmektedir.

 

2.2. Hizmet sözleşmesi kabul şekilleri;

 

a-ROKDijital tarafından herhangi bir hizmet için kullanıcı arayüzünde verilen kabul etme seçeneğine tıklayarak,

 

b-ROKDijital ve müşteri arasındaki anlaşma kapsamında gönderilen sözleşmeyi imzalayarak,

 

c-ROKDijital’nın verdiği hizmetleri kullanarak; bu durumda, müşteri, ROKDijital’nın hizmetlerini kullanım anından itibaren hizmet sözleşmesini kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

 

2.3. Eğer müşteri, hizmet sözleşmesini kabul ve onay için reşit değilse, Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya hizmetleri kullandığı ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kanunları uyarınca işbu hizmetleri almaktan men edilmişse, işbu hizmet sözleşmesini kullanamaz. Bunun tespiti halinde, müşterinin ROKDijital’ndan aldığı hizmet hemen sonlandırılır ve ROKDijital, müşterinin zarar ziyanından sorumlu tutulamaz.

 

3. ROKDijital tarafından hizmetlerin verilmesi

 

3.1. Sürekli yenilenme kapsamında, ROKDijital, genellikle sadece kendi takdiriyle ve önceden müşteriye bildirimde bulunmaksızın kullanıcılara, hizmetleri veya hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği vermeyi kesin veya geçici olarak durdurabilir. Bu durum, müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir. Müşteri, kullanıcı arayüzüyle kendisine tanımlanan yetkiler dahilinde; hizmetlerde değişiklik yapma, durdurma, duraklatma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmetleri kullanmayı bıraktığında ROKDijital’nı özel olarak bilgilendirmek zorunda değildir.

 

3.2. Eğer ROKDijital, müşterinin hesabına erişimini engelleyebilir. Bu sebeple müşteri hizmetlere, hesap detaylarına veya hesabında yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkonulabilir. Bu durum müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir.

 

3.3. Henüz ROKDijital tarafından hizmetler aracılığı ile gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz iletilere veya herhangi bir hizmetin verilmesinde kullanılan saklama alanına ilişkin hiç bir üst sınır getirilmemiştir. Ancak müşteri, ROKDijital’nın kendi takdiriyle ve her zaman bu tip üst sınırlar koyabileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Böyle bir durumda ROKDijital tarafından oluşturulacak limitlerin aşılması durumunda, aşım miktarı ayrıca ücretlendirilecektir.

 

3.4. ROKDijital tarafından verilen hizmetler karşılığında, müşterinin gerçekleştirdiği ödemelerdeki hizmet bedeli oranları değişkenlik göstermektedir. Hizmet bedeli oranı, ROKDijital tarafından saklı tutulmaktadır. Bu durum müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir.

 

3.5. ROKDijital tarafından hizmet verilen müşteri bilgileri, diğer müşterilerle paylaşılamaz. Bu bilgiler ROKDijital tarafından saklı tutulur.

 

3.6. Müşterinin aldığı her hizmet, o hizmetin alındığı dönem koşullarına göre değerlendirilmektedir. Bu sebeple müşteri geriye yönelik hak ve ödeme talep edemez.

 

3.7. ROKDijital internet reklam hizmetlerini hizmet sağlayıcılar aracılığıyla vermektedir. Hizmet sağlayıcıların politika ve hizmet koşulu değişikliklerinden ROKDijital sorumlu tutulamaz.

 

3.8. ROKDijital reklam hizmeti sağlayıcıların sunmuş oldukları promosyon bütçe ürün ve hizmetleri, müşterilere yansıtmakla yükümlü değildir. Bunu kullanma hakkını kendinde saklı tutar.

 

3.9. Reklamların yayına hazırlanması sırasında müşterilerin verdiği sözlü bilgiler esas alınır. Sözlü bilgilerin doğruluğundan ROKDijital sorumlu değildir.

 

3.10. ROKDijital’nın ürettiği içerik, yazı, görsel, hareketli içerik ve benzeri içeriklerin ROKDijital’nın izni olmaksızın herhangi bir yerde kullanılması yasaktır.

 

3.11. ROK Dijital müşteriden gelen içeriklerin telif hakkında sorumlu değildir.

 

3.12. Görsel reklamların yayınlandığı mecraların içeriklerinden ROKDijital sorumlu değildir. Bu sitelerin içeriğinin denetleme sorumluluğunu üzerine almaz.

 

3.13. Reklam hizmet sağlayıcısının sunduğu, kullanıcıya reklamların tekrar tekrar gösterilmesini sağlayan kod sistemi ve buna bağlı olarak reklamların tetiklenmesinden ROKDijital sorumlu değildir.

 

3.14. Reklam verenin sitesinde bulunan herhangi bir içerik, yazılım veya virüsten doğabilecek ve reklamlar aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılara gelecek zararlardan ROKDijital maddi ve manevi olarak sorumlu değildir.

 

3.16. Belirli reklam özelliklerini kullanabilmek ya da reklamları daha işlevsel ve ölçülebilir hale getirmek için reklam verenin web sitesine eklenecek koddan dolayı oluşacak hatalardan ROKDijital sorumlu değildir.

 

3.17. ROKDijital,Sosyal medya reklamlarını yönetebilmek için, ilgili sitelerdeki kullanıcı hesaplarının erişimine ihtiyaç duyabilir. Müşteri hesaplarında bu erişimden kaynaklı oluşabilecek bilgi ve içerik kayıplarından ROKDijital sorumlu değildir.

 

3.18. ROKDijital tarafından verilen hizmetler karşılığında müşteri tarafından banka aracılığıyla yapılacak ödeme bilgilerinin doğruluğundan ROKDijital sorumlu değildir.

 

4. Müşterinin Hizmetleri Kullanması

 

4.1. Müşteri, ROKDijital’nın verdiği hizmetlere erişmek için, kayıt işlemleri veya hizmetlerin kullanımı kapsamında kendi ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilir. Müşteri, ROKDijital’na verdiği kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

4.2. Müşteri, ( ROKDijital ile kendi arasında düzenlenen ayrı bir sözleşme ile izin verilmedikçe), alınan hizmetlere, ROKDijital tarafından sunulan arayüz haricinde hiçbir şekilde erişmemeyi veya erişmeye teşebbüs etmemeyi taahhüt ve kabul etmektedir.

 

4.3. Müşteri, ROKDijital’nın verdiği hizmetlere veya bu hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.4. Müşteri, ayrı bir sözleşme ile kendisine özellikle izin verilmedikçe, bu hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

 

4.5. Müşteri, ROKDijital’nın verdiği hizmetlerin kullanımının ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan, ayrıca bu sebeple ROKDijital’nın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere, hem ROKDijital’na hem de üçüncü şahıslara karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

5. Şifre ve Hesap Güvenliği

 

5.1. Müşteri, ROKDijital’nın verdiği hizmetlere erişimde kullandığı tüm hesaplarla ilişkili şifrelerin gizliliğinde ve bunun korunmasından kendisi sorumludur. Kendi hesabı altında gerçekleşen tüm hareketler için ROKDijital’na karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

5.2. Müşteri, şifresinin veya hesabının izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal ROKDijital’na bilgi vermek yükümlülüğündedir.

 

6. Kişisel Gizlilik ve Kişisel Bilgiler

 

6.1. Müşteri, verilerinin ROKDijital’nın gizlilik politikalarına uygun bir biçimde kullanılmasını kabul etmektedir.

 

7. Hizmetlerin Kapsamı

 

7.1. ROKDijital tarafından verilen hizmetler yoluyla veya bu hizmetlerin müşteri kullanımı yoluyla erişilen veri dosyaları, yazılı metinleri, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüleri gibi bilgiler, içerik olarak anılmaktadır.

 

7.2. ROKDijital, verdiği herhangi bir hizmete ilişkin olarak içeriği ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir hizmet kapsamından çıkarma haklarını haizdir. ROKDijital, gerekli gördüğü bazı hizmetler kapsamında müşteriye müstehcen, şiddet, terör vs. gibi sakıncalı içerikleri elemek için araçlar (SafeSearch tercih ayarları da dahildir.) sunabilir.

 

7.3. Müşteri, ROKDijital’nın verdiği hizmetleri kullanırken yarattığı, ilettiği veya teşhir ettiği her türlü içerikten ve bunların sonuçlarından ayrıca bu sebeple ROKDijital’nın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere, hem ROKDijital’na hem de üçüncü şahıslara karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

8. Mülkiyet Hakları

 

8.1. Müşteri, ROKDijital’nın veya lisansörlerinin, hizmetler kapsamındaki tüm hukuki haklara ve fikri mülkiyet hakların ( işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve başkaca ülkelerde bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın ) sahibi olduğunu ve bu hizmetlerin ROKDijital tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve işbu bilgileri ROKDijital’nın yazılı ön izni olmadan açıklayamayacağını onaylamakta ve kabul etmektedir.

 

8.2. Müşteri, ROKDijital’nın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını ve ayrıca ROKDijital’nın verdiği hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari unvanlarını ve logolarını işbu markaların, unvanların veya logoların sahipleri veya yetkili kullanıcıları hakkında herhangi bir karışıklık yaratmaya yönelik bir biçimde kullanmamayı, bununla birlikte bu hizmetlerin kapsamına ilave veya dahil edilen hiçbir mülkiyet hakkı ilanlarını, telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

9. ROKDijital Lisansı

 

9.1. ROKDijital, oluşturduğu yazılımların kullanım lisansını müşterilere ayrı bir hizmet olarak satabilir, kiralayabilir. Müşteri bu lisansı, ROKDijital yazılı özel izin vermedikçe devredemez, kiralayamaz, işbu haklara ilişkin alt-lisans veremez, işbu haklar üzerinden teminat hakkı veremez veya işbu hakların herhangi bir bölümünü başka herhangi bir şekilde transfer edemez.

 

9.2. Müşteri, Kanunen açıkça izin verilmedikçe veya zorunlu kılınmadıkça veya ROKDijital tarafından yazılı özel izin verilmedikçe; yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, işbu yazılımdan yeni eserler oluşturamaz, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya başka bir yöntemle yazılımın kaynak kodunu veya işbu kodun herhangi bir bölümünü çözme teşebbüsünde bulunamaz, üçüncü kişilerin de bunları gerçekleştirmesine izin veremez.

 

9.3. Ödeme tutarının dışında, Katma Değer Vergisi ayrıca ROKDijital’na ödenir. ROKDijital, KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir. ROKDijital’nın yürüttüğü kampanyalarda belirttiği bedeller KDV hariç bedellerdir.

 

10. İçerik Kullanım Hakkı

 

10.1. ROKDijital’nın verdiği hizmetlere veya hizmetler aracılığı ile sunulan, gönderilen veya teşhir edilen içerik üzerinde, müşterinin telif ve diğer hakları bulunmaktadır. İçeriği sunmak, göndermek veya teşhir etmek ile ROKDijital’nın verdiği hizmetlere veya Hizmetler aracılığı ile müşteri, sunduğu, gönderdiği veya teşhir ettiği her türlü içeriği çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir.. İşbu lisansın tek amacı ROKDijital’nın hizmetleri teşhir etmesini, dağıtmasını ve teşvik etmesini sağlamaktır.

 

10.2. Müşteri, ROKDijital’na, söz kousu lisansın, işbu içeriği müşterek hizmetler için ilişkili olduğu diğer şirket, organizasyon ve şahıslara açma ve işbu içeriği işbu hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak kullanma hakkını verdiğini kabul etmektedir.

 

10.3. ROKDijital, sosyal medya reklam ve yönetim hizmetlerini kullanıcılarına sunmak için gerekli teknik adımları atarken, müşterinin içeriğini farklı sosyal ağlarda, farklı medyalarda iletebilir ve dağıtabilir. Müşteri, işbu lisansın ROKDijital tarafından bu fiiller için kullanılmasına izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

 

11. Yazılım Güncellemeleri

 

11.1. ROKDijital, kullanılan yazılımları farklı zamanlarda güncellemektedir. Müşteri, verilen hizmetler dahilinde işbu güncellemeleri almayı kabul etmektedir.

 

12. ROKDijital ile Müşteri İlişkisinin Sona Ermesi

 

12.1. Müşteri güvenli ödeme sayfasındaki “hizmet sözleşmesini okudum, onaylıyorum” maddesini işaretleyerek yaptığı online ödemelerle ve ya banka havalesiyle gerçekleştirdiği ödemelerle hizmet sözleşmesini başlatmış olur. Müşterinin aldığı hizmetle ilgili aktif bütçesi bulunduğu sürece hizmet sözleşmesi geçerliliğini korumaktadır. Müşterinin aldığı hizmetle ilgili bütçesi sona erdiğinde, hizmet sözleşmesi askıda kalır. Müşterinin yukarıda belirtilen şartlarda yeniden ödeme yapması halinde işbu sözleşme askıda duran hesabıyla yeniden güncel hale gelir.

 

12.2. Müşteri ROKDijital ile olan hizmet sözleşmesini tamamen sonlandırmak isterse, bu talebini yazılı olarak ROKDijital’nın işbu sözleşmenin başında belirtilen adresine göndermek zorundadır. Yazılı olarak yapılmayan sonlandırma talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

12.3. Sözleşmenin ROKDijital tarafından feshedilmesi;

 

a-Sözleşmenin herhangi bir hükmünün müşteri tarafından ihlal edildiği yahut hükümlere uyma niyetinin veya imkanın bulunmadığı hallerde,

 

b- ROKDijital’nın kanunen zorunlu olduğu hallerde,

 

c- ROKDijital’nın müşteriye verdiği hizmetlerdeki ortağının ROKDijital ile olan ilişkisini sonlandırdığı veya müşteriye hizmetleri vermeyi kestiği hallerde,

 

d- ROKDijital’nın müşterinin ikamet ettiği veya hizmetleri kullandığı ülkeye hizmetleri vermeyi kesmek üzere olduğu hallerde,

 

e- ROKDijital tarafından müşteriye hizmetler verilmesinin ROKDijital için ticari bakımdan uygun olmadığı hallerde.

 

12.4. İşbu sözleşme sona erdiğinde müşteri ve ROKDijital’nın sözleşme süresince yararlandığı veya maruz kaldığı veya sınırsız bir süre devam edeceği açıkça belirtilmiş olan tüm hukuki haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler işbu sona ermeden etkilenmeyecek ve işbu haklara, sorumluluklara ve yükümlülüklere sınırsız bir süre uyulmaya devam edecektir.

 

13. ROKDijital tarafından verilecek tüm hizmetlere ilişkin performans, reklam konumu, satış ve müşteri artışı vb. konularda garanti verilmemektedir.

 

14. Sorumluluğun Sınırlanması

 

14.1.Müşterinin doğmuş ya da doğacak doğrudan veya dolaylı zararlarından, bu zararlar dolaysıyla uğranılan kazanç kaybı, peştemaliye, harç, resim, ceza, vergi vs ile iş dünyasında itibar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere hiç birinden ROKDijital sorumlu değildir.

 

14.2.Reklamların tam, doğru olduğuna veya varlığına olan güvenden veya reklamcı veya sponsorlar ile müşteri arasındaki herhangi bir ilişki veya işlemden, ROKDijital’nın hizmetlerde yapacağı herhangi bir değişiklik veya hizmetlerin veya hizmetlerin herhangi bir özelliğinin verilmesinde herhangi kesin veya geçici bir durdurmadan, hizmetleri kullanım sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamamasından, müşterinin ROKDijital’na doğru hesap bilgilerini vermemesinden ve şifresini veya hesap detaylarını güvenli ve gizli tutamamasından kaynaklanan zararlardan tamamen müşteri sorumludur.

 

15. Telif Hakları ve Ticari Marka Politikası

 

15.1. ROKDijital, Uluslararası fikri mülkiyet hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu kapsamında ihlal ihbarlarını dikkate alır. İhbarları belirli bir prosedür kapsamında inceler ve gerekli görürse ilgili hesapları iptal eder.

 

16. Reklamlar

 

16.1. ROKDijital tarafından verilen bazı hizmetler reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu Hizmetlerde reklam ve promosyonlara yer verilmesi gereklidir. Bu reklamlar konuları gereği hizmetlerde yer alan bilginin içeriğini, hizmetler aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir. Müşteri, ROKDijital’nın hizmetlerinde reklam konulmasını, yapılan reklamın anlayışı, tarzı ve kapsamını belirli bir bildiri yapılmadan değiştirilmesini kabul etmektedir.

 

17. Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi

 

17.1. ROKDijital, gerek duyulduğunda sözleşme maddelerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, ROKDijital sözleşme metninin yeni bir kopyasını sayfasında erişilebilir hale getirip sunacaktır. Eğer müşteri maddelerdeki değişiklik tarihinden sonra kullanımda bulunursa, ROKDijital, müşterinin bu kullanımını yenilenen sözleşme metninin kabulü olarak değerlendirecektir.

 

18. BİLDİRİMLER

 

18.1. ROKDijital, müşteriye elektronik posta, normal posta ya da hizmetlerle ilgili ilanlarla sözleşmeye ilişkin değişiklikleri içeren bildiriler yollayabilir.

 

19.UYUŞMAZLIKLAR

 

19.1. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta İzmir mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir. Gerekli hallerde, ROKDijital başkaca ülke mahkemelerinde hukuki yollara başvurabilir.

 

Call Now Button